Preview Mode Links will not work in preview mode

Historien Bag Romanen


May 1, 2020

Mosefund og ofringer er svære, at komme uden om, når man skriver en roman, der foregår på en tid, hvor vi mennesker levede efter naturreligion. Men er de sande?