Preview Mode Links will not work in preview mode

Historien Bag Romanen


May 1, 2020

Jeg blev meget begejstret da jeg opdagede det 2500 år gamle fænomen vandrelandsby.
En gang kendte vi mennesker åbenbart til forurening.