Preview Mode Links will not work in preview mode

Historien Bag Romanen

May 19, 2020

Vi mennesker er cykliske, om vi vel det eller ej. De seneste mange år tusinde har vi dog kæmpet en kamp for, ikke bare at gøre mennesket, men alt på vores planet linært.
I denne episode taler jeg om det cykliske. 


May 1, 2020

Mosefund og ofringer er svære, at komme uden om, når man skriver en roman, der foregår på en tid, hvor vi mennesker levede efter naturreligion. Men er de sande?


May 1, 2020

Jeg blev meget begejstret da jeg opdagede det 2500 år gamle fænomen vandrelandsby.
En gang kendte vi mennesker åbenbart til forurening.